UWAGA!

zmiana struktury organizacyjnej

Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr

 

Z dniem 1 stycznia 2015 dotychczasowy Instytut Budownictwa, Instytut Inżynierii Lądowej oraz Instytut Geotechniki
i Hydrotechniki wchodzące w skład
Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego zostały rozwiązane i na ich miejsce powstały następujące Katedry i Zakłady:

 

    KATEDRA GEOTECHNIKI, HYDROTECHNIKI, BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO I WODNEGO (W2/K1)

    Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Dariusz ŁYDŻBA – dariusz.lydzba@pwr.edu.pl

    Strona http://k1-wbliw.pwr.edu.pl

 

    KATEDRA KONSTRUKCJI  METALOWYCH (W2/K2)

    Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Antoni BIEGUS – antoni.biegus@pwr.edu.pl

    Strona http://k2-wbliw.pwr.edu.pl

 

    KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI I INŻYNIERII MIEJSKIEJ (W2/K3)

    Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS – cezary.madryas@pwr.edu.pl

    Strona   http://k3-wbliw.pwr.edu.pl/
                  

    KATEDRA MOSTÓW I KOLEI (W2/K4)

    Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Jan BIEŃ – jan.bien@pwr.edu.pl

    Strony   http://k4-wbliw.pwr.edu.pl

 

    ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO (W2/Z1)

    Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Jerzy HOŁA – jerzy.hola@pwr.edu.pl

    Strona http://z1-wbliw.pwr.edu.pl

 

    ZAKŁAD DRÓG I LOTNISK (W2/Z2)

    Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Antoni SZYDŁO – antoni.szydlo@pwr.edu.pl

    Strona http://www.kdil.pwr.wroc.pl/

 

    ZAKŁAD FIZYKI BUDOWLI I KOMPUTEROWYCH METOD PROJEKTOWANIA (W2/Z3)

    Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Henryk NOWAK – henryk.nowak@pwr.edu.pl

    Strona http://z3-wbliw.pwr.edu.pl

 

    ZAKŁAD KONSTRUKCJI BETONOWYCH (W2/Z4)

    Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Andrzej UBYSZ, prof. nadzw. PWr – andrzej.ubysz@pwr.edu.pl

    Strona http://z4-wbliw.pwr.edu.pl

 

    ZAKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, KONSTRUKCJI DREWNIANYCH I ZABYTKOWYCH (W2/Z5)

    Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Jerzy JASIEŃKO – jerzy.jasienko@pwr.edu.pl

    Strona http://z5-wbliw.pwr.edu.pl

 

    ZAKŁAD TECHNOLOGII I ZARZĄDZANIA W BUDOWNICTWIE (W2/Z6)

    Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. nadzw. PWr – bozena.hola@pwr.edu.pl

    Strona http://z6-wbliw.pwr.edu.pl

 

    ZAKŁAD WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW (W2/Z7)

    Kierownik Zakładu: Dr hab. inż. Kazimierz MYŚLECKI, prof. nadzw. PWr – kazimierz.myslecki@pwr.edu.pl

    Strona http://www.zwm.­pwr.wroc.pl/­

 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Wydziałowe Laboratorium Komputerowo Wspomaganego Projektowania Budowlanego - Strona www

Oprogramowanie Ogólnouczelniane dla studentów i pracowników

Webmaster—kontakt

 

Schemat blokowy: dokument:                    Instytut Budownictwa